BETA Wikiled
Online Dictionary

Translation Thai - JapaneseKanjiKana : ฮึดฮัด